Referencie

VOLKSWAGEN Bratislava hala H1 + M6

 • realizácia rok 2022 – 2023
 • dodávka a montáž strešných trapézových plechov
 • izolácia strešných plášťov
 • dodávka a montáž záchytného systému proti pádu zo strechy

EUROVEA 2 Bratislava

 • realizácia rok 2021 – 2023
 • dodávka a montáž strešných plášťov
 • dodávka a montáž izolácie spodnej stavby
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií

IFN Malacky

 • realizácia rok 2022-2023
 • dodávka a montáž strešných plášťov
 • dodávka a montáž panelovej fasády
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií

UNIMED Bratislava

 • realizácia rok 2023
 • dodávka a montáž strešných plášťov
 • dodávka a montáž panelovej fasády
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií

AS MLYNSKÉ NIVY Bratislava

 • realizácia rok 2020 – 2023
 • dodávka a montáž strešných plášťov
 • dodávka a montáž opláštenia fasád sendvičovými panelmi
 • dodávka a montáž izolácie podláh
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií

P3 PARK LOZORNO hala DC5b

 • realizácia rok 2023
 • sanácia strešnej krytiny prefizolovaním

BORY HOME IV

 • realizácia rok 2022-2023
 • izolácia strešných plášťov
 • izolácia balkónov a terás
 • izolácia spodnej stavby
 • dodávka a montáž dlažby
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií

BTC PRADIAREŇ Bratislava

 • realizácia rok 2018 – 2019
 • dodávka a montáž strešných plášťov
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií

BILLA Sereď

 • realizácia rok 2023
 • dodávka a montáž strešných trapézových plechov
 • izolácia strešných plášťov
 • realizácia obvodového plášťa z fasádnych sendvičových panelov,
 • realizácia deliacich priečok zo sendvičových panelov
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií

OVOCNÉ SADY

 • realizácia rok 2021 – 2023
 • dodávka a montáž strešných plášťov
 • izolácia balkónov
 • izolácia spodnej stavby
 • dodávka a montáž dlažby
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií

THE MILL Bratislava

 • realizácia rok 2023
 • dodávka a montáž strešných plášťov
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií

UNIPHARMA BOJNICE

 • 2015 – 2016
 • dodávka a montáž strešných trapézových plechov
 • izolácia strešného plášťa
 • obklad atík systémom BOND

CITY ARÉNA Trnava

 • realizácia rok 2012-2014
 • dodávka a montáž strešných trapézových plechov
 • izolácia strešných plášťov
 • izolácia podláh na tribúnach štadióna

KAUFLAND Pezinok

 • realizácia rok 2017
 • dodávka a montáž strešných trapézových plechov
 • izolácia strešného plášťa
 • obklad atík systémom ALWITRA

DECATHLON PHAROS Bratislava

 • realizácia rok 2021
 • dodávka a montáž strešných trapézových plechov
 • izolácia strešného plášťa
 • opláštenie fasád
 • dodávka a montáž zelenej strechy
 • dodávka a montáž obkladu fasády systémom BOND
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcii

Ostatné projekty

 • Rezidencia Lipová TO
 • SNG Bratislava
 • Južne mesto
 • JE MOCHOVCE III. a IV. blok
 • JE BOHUNICE – centrum havarijnej odozvy
 • MERISTEMOVÁ MNOŽIAREŇ RASTLÍN Veľký Lapáš
 • BRACCHI Levice
 • SCANDOLARA Levice
 • DEMICLEN LEVICE
 • LP KUNICE (CZ)
 • LP ZDIBY (CZ)
 • OC ČERNÝ MOST Praha
 • OC Valažské Meziříčí