Strešné plášte

Ponúkame komplexné služby súvisiace s generálnymi opravami plochých striech:

  • identifikáciu stavu strešnej konštrukcie
  • vypracovanie expertízy
  • návrh technického riešenia (návrh najvhodnejšieho riešenia s ohľadom na technický stav a ekonomické možnosti investora)
  • zabezpečenie projektovej dokumentácie
  • zabezpečenie financovania
  • realizácia rekonštrukcie strechy na kľúč
  • záručný a pozáručný servis diela

Máte stavebný projekt, s ktorým vám môžeme pomôcť?