Obnova plochých striech

Ponúkame komplexné služby súvisiace s generálnymi opravami plochých striech: identifikáciu stavu strešnej konštrukcie vypracovanie expertízy návrh technického riešenia (návrh najvhodnejšieho riešenia s ohľadom na technický stav a ekonomické možnosti investora) zabezpečenie projektovej dokumentácie zabezpečenie financovania realizácia rekonštrukcie strechy na kľúč záručný a pozáručný servis diela