Izolácie balkónov a terás

Zabezpečíme dodávku a montáž najmodernejších izolácii:

  • hydroizolácie tunelov a podzemných stavieb
  • hydroizolácie mostoviek
  • hydroizolácie skládok odpadov
  • špeciálne izolácie – ropné, radónové, tlakové izolácie
  • izolácie bazénov s pitnou a termálnou vodou
  • izolácie nádrží (na pitnú a úžitkovú vodu, nádrže na umelé zasnežovanie)
  • izolácie poľnohospodárskych stavieb (hnojiská, jímky, žumpy)
  • sanácie a reprofilácie železobetónových konštrukcií
  • injektáže stavebných konštrukcií