Prečo spolupracovať s Novadach?

Skúsenosti a kľúčové kompetencie

 • tradícia od r. 1993 – od svojho vzniku sa úzko špecializujeme na stavebné izolácie
 • tím skúsených odborníkov – bohaté skúsenosti s realizáciami stavebných izolácií
 • významné referenčné projekty
 • člen Cechu strechárov Slovenska
 • dostatočné materiálne a technické zázemie – predpoklad pre úspešnú realizáciu diela
 • sústavný dohľad nad kvalitou vo všetkých fázach realizácie
 • odborné zručnosti a kompetencie zamestnancov
 • interný systém riadenia kvality

Kvalifikovaní odborníci

Úspech našej spoločnosti staviame na bohatých odborných a praktických skúsenostiach ľudí v našom tíme.

Ing. Vladimír Benčík

 • od roku 1993 riadi spoločnosť NOVGLASS s.r.o.
 • od roku 2002 riadi spoločnosť NOVADACH s.r.o.

Ing. Peter Kelemen

 • od r. 2005 stavbyvedúci v DOPRASTAV a.s.
 • od r. 2006 projekt manager v NOVADACH s.r.o.
 • zameranie – strechy a fasády priemyselných budov
 • významné projekty: LC Lozorno – hala B, C, Continental Matador Púchov, JE Mochovce, JE Jaslovské Bohunice, Kaufland Ilava, DeMiclén Levice, Just Play Bratislava

Ing. Vladimír Bednár

 • od r. 2009 majster
 • od r. 2011 projekt manager v NOVADACH s.r.o.
 • zameranie: strechy a fasády priemyselných budov, rekonštrukcie striech
 • projekty: BD Kukučínova Bratislava, DC 06 Lozorno

Marián Babiš

 • od r. 1998 stavebný technik a majster v NOVAGLASS s.r.o.
 • interná kontrola kvality realizácie

Pavol Chrenko