Strechy, fasády, izolácie

Novadach, s.r.o. Bratislava je realizačná stavebná spoločnosť s tradíciou od r. 1993 (činnosť nadväzuje na činnosť NOVAGLASS s.r.o.), ktorá ponúka komplexné riešenia v oblasti plochých striech, ľahkých fasádnych konštrukcií a špeciálnych izolácií.

STRECHY

 • hydroizolácie plochých strešných konštrukcií
 • hydroizolácie spodných stavieb
 • ľahké skladané strešné plášte priemyselných budov
 • realizácia strešných terás a parkovísk
 • vegetačné strechy

 

FASÁDY

 • ľahké skladané fasádne konštrukcie priemyselných, obytných a občianskych budov
 • fasády zo sendvičových izolačných panelov

 

IZOLÁCIE

 • hydroizolácie tunelov a podzemných stavieb
 • hydroizolácie mostoviek
 • hydroizolácie skládok odpadov
 • špeciálne izolácie – ropné, radónové, tlakové izolácie
 • izolácie bazénov s pitnou a termálnou vodou
 • izolácie nádrží (na pitnú a úžitkovú vodu, nádrže na umelé zasnežovanie)
 • izolácie poľnohospodárskych stavieb (hnojiská, jímky, žumpy)
 • sanácie a reprofilácie železobetónových konštrukcií
 • injektáže stavebných konštrukcií