Prečo spolupracovať s nami

Skúsenosti a kľúčové kompetencie

 • tradícia od r. 1993 – od svojho vzniku sa úzko špecializujeme na stavebné izolácie
 • tím skúsených odborníkov – bohaté skúsenosti s realizáciami stavebných izolácií
 • významné referenčné projekty
 • člen Cechu strechárov Slovenska
 • dostatočné materiálne a technické zázemie – predpoklad pre úspešnú realizáciu diela
 • sústavný dohľad nad kvalitou vo všetkých fázach realizácie
 • odborné zručnosti a kompetencie zamestnancov
 • interný systém riadenia kvality

 

Kvalifikovaní odborníci

Úspech našej spoločnosti staviame na bohatých odborných a praktických skúsenostiach ľudí v našom tíme.

Ing. Slavomír Korman CSc.

 • od r. 1988 prednášal na Stavebnej fakulte STU v Bratislave na Katedre pozemných stavieb
 • od r. 1993 riadi spoločnosť NOVAGLASS s.r.o.
 • od roku 2002 riadi spoločnosť NOVADACH s.r.o.

Ing. Vladimír Benčík

 • od roku 1993 riadi spoločnosť NOVGLASS s.r.o.
 • od roku 2002 riadi spoločnosť NOVADACH s.r.o.

Ing. Martin Žák

 • od r. 1999 výrobný riaditeľ v spoločnosti TERMSTAV a.s.
 • od r. 2006 výrobný riaditeľ v NOVADACH s.r.o.
 • zameranie: strechy a fasády priemyselných budov, rekonštrukcia striech bytového fondu
 • zabezpečuje koordináciu stavebnej výroby, projektových manažérov, robotníkov – izolatérov
 • významné projekty: Magneti Mareli Kechnec, Gebruder Weiss Senec, Bekaert Hlohovec, Bekaert Sládkovičovo, Honeywell Záborské

Mgr. Ľuboš Lichý

 • od r. 2006 vedúci armovne v TECHSERVICE s.r.o. Bratislava
 • od r. 2008 obchodný manager v NOVADACH s.r.o.
 • zameranie: hydroizolácie inžinierskych stavieb a špeciálne izolácie – mostovky, tunely, skládky odpadov, nátery a sanácie ŽBK
 • významné projekty: METRO Cash&Cary II. Bratislava, Hydroizolácia – tunel Turecký vrch, hydroizolácia mostoviek na R1 – PPP projekt – obchvat Nitry

Ing. Lucia Slašťanová

 • od r. 2006 projekt manager v NOVADACH s.r.o
 • zameranie: hydroizolácie novostavieb obytných a polyfunkčných budov
 • významné projekty: PO Viedenská Brána, PO Manhatan, PO Viktória, BD Brečtanka, PO Dunajská ul., Fakulta informatiky STU BA, Rezidencia Nová Mýtna

Ing. Peter Kelemen

 • od r. 2005 stavbyvedúci v DOPRASTAV a.s.
 • od r. 2006 projekt manager v NOVADACH s.r.o.
 • zameranie – strechy a fasády priemyselných budov
 • významné projekty: LC Lozorno – hala B, C, Continental Matador Púchov, JE Mochovce, JE Jaslovské Bohunice, Kaufland Ilava, DeMiclén Levice, Just Play Bratislava

Ing. Miloslav Benčík

 • od r. 2009 projekt manager v NOVADACH s.r.o.
 • zameranie: strechy a fasády priemyselných budov, rekonštrukcie striech
 • významné projekty: Avion Shopping Park Bratislava, JE Mochovce, Wellness hotel Chopok

Ing. Vladimír Bednár

 • od r. 2009 majster
 • od r. 2011 projekt manager v NOVADACH s.r.o.
 • zameranie: strechy a fasády priemyselných budov, rekonštrukcie striech
 • projekty: BD Kukučínova Bratislava, DC 06 Lozorno

Ing. Jozef Zvardoň

 • od r. 2008 prevádzkový manager v NOVADACH
 • zameranie: kontrola kvality, BOZP, správca

Marián Babiš

 • od r. 1998 stavebný technik a majster v NOVAGLASS s.r.o.
 • interná kontrola kvality realizácie