Neografia Martin – izolácia spodnej stavby

Na stavbe NEOGRAFIA Martin – Nový závod Priekopa realizujeme izolácie spodnej stavby proti zemnej vlhkosti a radónu.
Izolačné súvrstvie spodnej stavby pozostáva z medziľahlej povlakovej PVC hydroizoačnej fólie chránenej z oboch strán netkanou geotextíliou.
Nová budova NEOGRAFIE Martin po dokončení zabezpečí dostatočné výrobné a skladové kapacity pre potreby firmy na ploche viac ako 15.500m2.
Hydroizolácia stanice Metra VA – Červený Vrch

Spoločnosť NOVADACH s.r.o. sa podieľa na realizácii hydroizolácií na stavbe Rozšírenie linky Metra VA v Prahe na trati Dejvická – Motol. Úsek trasy A meria 6134 m, medzistaničné úseky sú razené technológiou TBM. Na trati sú 4 stanice – Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol – prvé tri sú razené technológiou NRTM, stanica Motol je hĺbená z povrchu.
Realizujeme hydroizolácie stanice Červený vrch. Stanica je izolovaná v celom profile klenby proti podzemnej tlakovej vode transparentnou PVC-P membránou Mapeplan TT (vyrába Mapei Spa).
Centrum Černý Most Praha

Naša spoločnosť NOVADACH s.r.o. je lídrom združenia NOVADACH s.r.o. – Janeček f.o. pri realizácii strešných konštrukcií na 2. fáze rozšírenia obchodného centra Centrum Černý Most v Prahe.
2.fáza projektu ponúkne zákazníkom viac ako 82.000m2 nových obchodný priestorov na 2 podlažiach.
Otvorenie novej fázy je naplánované na jar 2013.
Generálnym zhotoviteľom stavby je konzorcium stavebných spoločností VCES a.s.-STRABAG a.s.
Investorom je spoločnosť UNIBAIL RODAMCO.
Železničný tunel – Votice CZ

Železničný tunel – Votice z povrchu hĺbený tunel s povlakovou plášťovou hydroizoláciou z PVC-P Mapeplan umiestnenou medzi podkladnou separačnou a ochrannou geotextíliou DREFON S 500 T a ochrannou geotextíliou DREFON S 800 T – ochrana pred spätným zásypom. Hydroizolačné súvrstvie v celkovej výmere 9.000m? bolo zriadené za 10 dní. Spločnosť NOVADACH s.r.o. realizovala aj bezpečnostné značenie v tuneli.
Polyfunkčný objekt Dunajská ul. Bratislava

Polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici v Bratislave – v centre mesta, je z pohľadu zhotoviteľa hydroizolácií zložitým objektom, ktorý si vyžaduje zvýšenú technologickú disciplínu, dôslednosť a súčinnosť s profesiami bezprostredne súvisiacimi s hydroizoláciami. Obmedzené možnosti zariadenia staveniska, zložitá logistika, v kombinácii s náročným technologickým postupom zhotovenia hydroizolačných súvrství jednotlivých objektov vyžadujú od zhotoviteľa veľkú dávku praktických skúseností z podobných realizácií. Skladby striech sú riešené v tradičnom aj obrátenom poradí vrstiev, ako účelové (terasy) aj bezúčelové – balastové.
Honeywell Prešov

V mesiaci október 2011, sme začali s realizáciou opláštenia strešnej konštrukcie na stavbe HONEYWELL Turbo Technologies v priemyselnom parku Záborské pri Prešove. Vo výrobnom závode sa budú vyrábať turbo dúchadlá do motorov osobných automobilov. Skladaný strešný plášť má výmeru 7.000m?, fasáda zo sendvičových panelov má výmeru 4.000m?
Železničný tunel Turecký vrch

V mesiaci december 2011 sme ukončili realizáciu hydroizolácie Tunela Turecký vrch – v celkovom rozsahu 30.000m?. Izolácia tunela Turecký vrch je riešená ako rubová „dáždniková hydroizolácia „ hornej klenby proti presakujúcej vode s jednou vrstvou ochrannej drenážnej geotextílie umiestnenej na povrch primárneho ostenia. Izoláciu sme zhotovili na Razenom tuneli – od južného vjazdového portálu, Južnom portáli – z povrchu budovaný tunel a na Únikovej štôlni. Na stavbe a aj vrámci Slovenska, bola vôbec po prvýkrát použitá hydroizolačná geomembrána z PVC-P – pod obchodným názvom Mapeplan TU 22, ktorú na slovenský trh dodáva spoločnosť IZOLPARTNER s.r.o.