BD J.Hagaru, Bratislava – Krasňany

Rekonštrukcia strešného plášťa na bytovom dome na ulici J.Hagaru, v Bratislave Krasňanoch, pozostávala s doteplenia strešného plášťa minerálnou vlnou hr. 100mm, zriadenia novej povlakovej hydroizolačnej vrstvy z PVC-P fólie Mapeplan M15, repasovania a revízie bleskozvodu, zateplenia a rekonštrukcie výťahovej šachty, rekonštrukciou resp. výmenou odvodnenia strechy.

Galéria projektu
BD Zupkova ulica Košice

V mesiaci september 2011 sme zrealizovali generálnu opravu strechy na BD na Zupkovej ulici v Košiciach. Pôvodnú dvojplášťovú strechu so vzduchovou medzerou sme doteplili doskami EPS na základe teplotechnického výpočtu a zhotovili sme nový dvojvrstvový hydroizolačný systém z modifikovaných asfaltových pásov NOVAGLASS. Ako podkladný pás sme použili samolepiaci pás, na ktorý sme následne teplovzdušne nalepili silne SBS mofifikovaný pás FLEXGUM P Mineral 4,2 mm.

Galéria projektu
ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné

V mesiaci október 2011 zrealizovala naša spoločnosť komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa na ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom. Komplexná rekonštrukcia strešného plášťa pozostávala z vytvorenia novej spádovej vrstvy polystyrénbetónu, novej tepelnoizolačnej vrstvy z EPS 100S a novej povlakovej hydroizolácie – dvojvrstvový hydroizolačný systém z SBS modifikovaných asfaltových pásov NOVAGLASS. Vrámci rekonštrukcie bola vykonaná aj oprava resp. výmena bleskozvodu, prestupov cez strešnú konštrukciu, dažďovej kanalizácie a svetlíkov.

Galéria projektu