Neografia Martin – izolácia spodnej stavby

Na stavbe NEOGRAFIA Martin – Nový závod Priekopa realizujeme izolácie spodnej stavby proti zemnej vlhkosti a radónu.
Izolačné súvrstvie spodnej stavby pozostáva z medziľahlej povlakovej PVC hydroizoačnej fólie chránenej z oboch strán netkanou geotextíliou.
Nová budova NEOGRAFIE Martin po dokončení zabezpečí dostatočné výrobné a skladové kapacity pre potreby firmy na ploche viac ako 15.500m2.