Železničný tunel Turecký vrch

V mesiaci december 2011 sme ukončili realizáciu hydroizolácie Tunela Turecký vrch – v celkovom rozsahu 30.000m?. Izolácia tunela Turecký vrch je riešená ako rubová „dáždniková hydroizolácia „ hornej klenby proti presakujúcej vode s jednou vrstvou ochrannej drenážnej geotextílie umiestnenej na povrch primárneho ostenia. Izoláciu sme zhotovili na Razenom tuneli – od južného vjazdového portálu, Južnom portáli – z povrchu budovaný tunel a na Únikovej štôlni. Na stavbe a aj vrámci Slovenska, bola vôbec po prvýkrát použitá hydroizolačná geomembrána z PVC-P – pod obchodným názvom Mapeplan TU 22, ktorú na slovenský trh dodáva spoločnosť IZOLPARTNER s.r.o.