Železničný tunel – Votice CZ

Železničný tunel – Votice z povrchu hĺbený tunel s povlakovou plášťovou hydroizoláciou z PVC-P Mapeplan umiestnenou medzi podkladnou separačnou a ochrannou geotextíliou DREFON S 500 T a ochrannou geotextíliou DREFON S 800 T – ochrana pred spätným zásypom. Hydroizolačné súvrstvie v celkovej výmere 9.000m? bolo zriadené za 10 dní. Spločnosť NOVADACH s.r.o. realizovala aj bezpečnostné značenie v tuneli.