Polyfunkčný objekt Dunajská ul. Bratislava

Polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici v Bratislave – v centre mesta, je z pohľadu zhotoviteľa hydroizolácií zložitým objektom, ktorý si vyžaduje zvýšenú technologickú disciplínu, dôslednosť a súčinnosť s profesiami bezprostredne súvisiacimi s hydroizoláciami. Obmedzené možnosti zariadenia staveniska, zložitá logistika, v kombinácii s náročným technologickým postupom zhotovenia hydroizolačných súvrství jednotlivých objektov vyžadujú od zhotoviteľa veľkú dávku praktických skúseností z podobných realizácií. Skladby striech sú riešené v tradičnom aj obrátenom poradí vrstiev, ako účelové (terasy) aj bezúčelové – balastové.