BD J.Hagaru, Bratislava – Krasňany

Rekonštrukcia strešného plášťa na bytovom dome na ulici J.Hagaru, v Bratislave Krasňanoch, pozostávala s doteplenia strešného plášťa minerálnou vlnou hr. 100mm, zriadenia novej povlakovej hydroizolačnej vrstvy z PVC-P fólie Mapeplan M15, repasovania a revízie bleskozvodu, zateplenia a rekonštrukcie výťahovej šachty, rekonštrukciou resp. výmenou odvodnenia strechy.

Galéria projektu