BD Zupkova ulica Košice

V mesiaci september 2011 sme zrealizovali generálnu opravu strechy na BD na Zupkovej ulici v Košiciach. Pôvodnú dvojplášťovú strechu so vzduchovou medzerou sme doteplili doskami EPS na základe teplotechnického výpočtu a zhotovili sme nový dvojvrstvový hydroizolačný systém z modifikovaných asfaltových pásov NOVAGLASS. Ako podkladný pás sme použili samolepiaci pás, na ktorý sme následne teplovzdušne nalepili silne SBS mofifikovaný pás FLEXGUM P Mineral 4,2 mm.

Galéria projektu