ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné

V mesiaci október 2011 zrealizovala naša spoločnosť komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa na ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom. Komplexná rekonštrukcia strešného plášťa pozostávala z vytvorenia novej spádovej vrstvy polystyrénbetónu, novej tepelnoizolačnej vrstvy z EPS 100S a novej povlakovej hydroizolácie – dvojvrstvový hydroizolačný systém z SBS modifikovaných asfaltových pásov NOVAGLASS. Vrámci rekonštrukcie bola vykonaná aj oprava resp. výmena bleskozvodu, prestupov cez strešnú konštrukciu, dažďovej kanalizácie a svetlíkov.

Galéria projektu